Để áp dụng Trailing Stop Limit trong giao dich bán, trước tiên, bạn sẽ xem xét giá thị trường hiện tại của cổ phiếu và quyết định giá đó có thể giảm bao nhiêu trước khi bạn muốn bán. Sau đó, bạn đặt khoảng cách kích hoạt của mình:

 • Nếu giá giảm 5%, tôi muốn bán
 • Nếu giá giảm $ 5, tôi muốn bán

Hệ thống tính toán giá sẽ kích hoạt lệnh bán của bạn dựa trên giá thị trường hiện tại của cổ phiếu. Giá kích hoạt này được tính toán lại khi giá thị trường tăng. Giá kích hoạt không thay đổi khi giá thị trường giảm.

Kích hoạt ở đó để giúp hạn chế giá bán đi xuống và nếu nó được tính toán lại khi giá cổ phiếu giảm, lệnh bán của bạn sẽ không bao giờ được kích hoạt.

Lệnh bán của bạn sẽ được kích hoạt như một lệnh limit. Bạn xác định giá limit bằng cách chỉ định khoảng cách so với giá kích hoạt mà bạn sẽ cho phép việc bán cổ phiếu của mình diễn ra. Đây được gọi là phần bù giới hạn.

Trailing stop limit khi giá giảm

Bước 1 – Kích hoạt bán

 • Một cổ phiếu đang giao dịch ở mức $ 80,00
 • Bạn chọn khoảng cách kích hoạt 5%
 • Lệnh bán của bạn sẽ được kích hoạt nếu giá thị trường giảm xuống còn $ 76,00 ($ 80,00 – 5% = $ 76,00)

Bước 2 – Bán ở mức giá limit

 • Lệnh bán của bạn được kích hoạt ở mức $ 76,00
 • Bạn đã chọn mức chênh lệch giới hạn $ 1,00
 • Giá limit cho lệnh bán của bạn là $ 75,00 ($ 76,00 – $ 1,00 = $ 75,00)

Trailing stop limit khi giá tăng

Bước 1 – Kích hoạt bán

 • Giá cổ phiếu tăng lên $ 95,00
 • Lệnh bán của bạn được kích hoạt nếu giá thị trường giảm xuống còn 90,25 đô la (95,00 đô la – 5% = 90,25 đô la Mỹ)

Bước 2 – Bán ở mức giá giới hạn

 • Lệnh bán của bạn được kích hoạt ở mức 90,25 đô la
 • Bạn đã chọn mức chênh lệch giới hạn $ 1,00
 • Giá giới hạn cho cổ phiếu của bạn là $ 89,25 ($ 90,25 – $ 1,00 = $ 89,25)

Với lệnh giới hạn, bạn sẽ bán tất cả hoặc một phần vị trí của mình ở mức giá giới hạn của bạn hoặc tốt hơn, hoặc bạn sẽ không bán. Điều này bảo vệ bạn khỏi việc bán vào một thị trường đang giảm giá nhanh chóng, nơi giá thực hiện của bạn có thể thấp hơn nhiều so với giá kích hoạt của bạn. Tuy nhiên, nhược điểm là bạn có thể hoàn toàn không bán, hoặc chỉ bán một phần vị thế của mình và giá cổ phiếu có thể còn thấp hơn nữa. Ví dụ: trong Trường hợp 1, nếu giá đột ngột giảm xuống dưới $ 75,00 trước khi lệnh bán của bạn có thể được thực hiện, thì sẽ không có đợt bán nào ở mức giá giới hạn của bạn.

Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:

TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Trailing Stop Limit Trong Giao Dich Bán. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:  

Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:

TRADAFX.NET

 • FanPages: https://www.facebook.com/tradafx/
 • Website: https://tradafx.net/
 • Youtube: https://www.youtube.com/c/TradaFXForexTrading
 • Discord: https://tradafx.net/discord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *