Lập hóa đơn điện tử không đúng thời điểm có vi phạm pháp luật không?

Hóa đơn điện tử ghi sai địa chỉ tùy từng thời điểm sẽ bị xác định là có bị xử phạt hay không, có vi phạm pháp luật hay không? Vậy đối với việc lập hóa đơn điện tử, trong trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử không đúng thời điểm có vi phạm pháp luật hay không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này.
Căn cứ theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC mục a, khoản 2, điều 16 quy định cụ thể như sau:
Đối với bán hàng hóa thì ngày lập hóa đơn được xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn được xác định là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông…. Ngày lập hóa đơn được quy định là chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.


Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
Như vậy, tất cả những hành vi lập hóa đơn sai thời điểm, xuất lùi ngày hóa đơn đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nghiêm túc thực hiện các nội dung này.
Hiện nay Tổng cục Thuế cũng tích cực thực hiện việc rà soát, kiểm tra các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để đảm bảo không có tình trạng xuất lùi ngày hóa đơn. Do đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn danh sách các nhà cung cấp uy tín, chất lượng đã được Tổng cục Thuế rà soát kỹ để có thể phối hợp triển khai thực hiện được tốt nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về việc xuất lùi ngày hóa đơn.
>> 5 BƯỚC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NAM GIỚI

>> CÁCH XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *