Cách xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

Đối với người nộp thuế, nếu chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp theo quy định thì sẽ bị xử phạt tiền chậm nộp tiền thuế. Mỗi cá nhân đều đã có mã số thu nhập cá nhân riêng của mình và việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Vậy có cách nào để xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp còn nợ hay không?

Theo đó, để được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước thì người nộp thuế (NNT) phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể:

– Người nộp thuế là người đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự: Phải có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

(Có thể thay thế giấy báo tử bằng các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).

– Người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể: Phải có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người nộp thuế đang thực hiện thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Người nộp thuế đã có đơn yêu cầu hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Phải có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc Tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Như vậy, nếu đáp ứng được một trong những điều kiện trên thì sẽ được xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền thuế. Tuy nhiên có thể thấy, các trường hợp này đều là những trường hợp mà không một cá nhân, doanh nghiệp nào muốn vướng phải. Do đó, hy vọng các cá nhân, doanh nghiệp sẽ thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định hiện hành của pháp luật hiện nay.

Vậy khi nào thì bị coi là chậm nộp tiền thuế? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế như cụ thể như sau:

– Thứ nhất, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thứ hai người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước.

– Thứ ba, trường hợp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước theo quy định thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CẦN PHẢI NỘP CHO CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÀO? 

PHẦN MỀM ITAXVIEWER – PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG ĐỌC BÁO CÁO THUẾ

Như vậy, nếu vi phạm các nội dung trên thì sẽ bị coi là chậm nộp tiền thuế và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy các cá nhân, doanh nghiệp cần phải chủ động trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Thêm vào đó hiện nay, với những ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ công trực tuyến thì người nộp thuế đã dễ dàng và chủ động hơn rất nhiều trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *