Cách tính thuế TNCN đối với người có nhiều nguồn thu nhập?

Rất nhiều cá nhân đặt ra vướng mắc về việc họ có nhiều nguồn thu nhập tính thuế thì cách tính thuế TNCN sẽ như thế nào? Để có thể giải đáp vướng mắc này đầu tiên, cá nhân cần phải xác định mã số thuế TNCN của mình, nếu chưa có thì có thể tham khảo cách đăng ký mã số thuế TNCN. Sau đó, cùng giải mã câu trả lời cho câu hỏi của đề bài trong bài viết dưới đây.

Theo quy định tại khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013 đã có quy định cụ thể về việc khấu trừ thuế TNCN như sau:

Đối với khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi tiến hành trả thu nhập, cụ thể:

-Thu nhập từ tiền công, tiền lương

+ Đối với những cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từu ba tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập thực hiện khẩu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả đối với trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba tháng trở lên tại nhiều nơi.

-Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

+ Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao tiền chi trả khác cho cá nhân cư trú không có ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

 

cách tính thuế TNCN

+ Trong trường hợp cá nhân mà chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập cần phải làm cam kết gửi tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Như vây, dựa trên những quy định của pháp luật hiện hành, có thể kết luận như sau:

– Đối với cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì sẽ được tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần

– Đối với cá nhân có mức thu nhập nhiều nơi trong đó có nơi ký dưới 03 tháng mà mức lương từ 2 triệu đồng/lần hoặc tháng trở lên thì phải khấu trừ 10%.

Báo cáo tài chính cần phải nộp cho cơ quan chức năng nào?

Như vậy, đối với những người có nhiều nguồn thu nhập, pháp luật cũng đã quy định cụ thể về cách tính thuế, do đó, mọi người có thể dễ dàng áp dụng, triển khai, đáp ứng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, một trong những lưu ý quan trọng mà cá nhân cần phải nắm bắt ngay đó chính là việc nâng cao mức giảm trừ gia cảnh. Cụ thể:
 
– Bản thân người nộp thuế: Tăng từ mức 09 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm). Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế dự kiến tăng 03 triệu đồng/tháng.

– Người phụ thuộc: Nâng từ mức 3,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc lên 4,4 triệu đồng/tháng, tăng 800.000 đồng.

Như vậy, theo dự thảo Nghị định mới, cá nhân tối thiểu phải có thu nhập 11 triệu đồng/tháng (trường hợp không có người phụ thuộc) mới phải nộp thuế TNCN. Sự thay đổi này được đánh giá là vô cùng phù hợp với thực tiễn của đời sống, xã hội. Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp người nộp thuế hiểu hơn về cách tính thuế TNCN đối với người có nhiều nguồn thu nhập và những quy định mới về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh.
 

Ngành thuế nỗ lực thúc đẩy DN sử dụng thuế điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *